เพลง Angel With A Shotgun ถ้าแปลเป็นไทยคงจะได้ประมาณว่า เทวทูตกับปืนลูกซอง ไม่ก็ ทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ซึ่งก็อยู่ในนัยเดียวกัน และตอนนี้ก็ได้ใช้ในโปรเจ็คแอนิเมชั่น Stick เรื่อง Fallen Angel Revenge ของ LawbreakerTV ไปเรียบร้อยแล้ว 
 
*เอนทรี่นี้เป็นการแปลเพลงตามความสามารถของข้าพเจ้าเท่านั้น แต่ก็แปลพอให้เข้าเค้าและได้ความหมาย อาจจะผิดพลาดไปบ้างต้องขออภัย*
/Edit 16-1-2557  รู้สึกวิดีโอจะย้ายไปแล้วเอาอันอื่นมาใส่แทนให้แล้วครับ
 
Angel With A Shotgun - The Cap
แปลโดย ZGRGaming

   
 
Credit [Video] : FTGTVCLUB
 
เนื้อเพลงอังกฤษ + แปลไทย 
 
I'm an angel with a shotgun, shotgun, shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ปืนลูกซอง ปืนลูกซอง...
An angel with a shotgun, shotgun, shotgun..
ทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ปืนลูกซอง ปืนลูกซอง
 
Get out your guns, battles begun,
หยิบปืนขึ้นมา สงครามเริ่มแล้ว
are you a saint, or a sinner?
คุณเป็นคนดีหรือคนบาป
If loves a fight, than I shall die,
ถ้ารักที่จะสู้ ฉันก็จะตาย
with my heart on a trigger.
พร้อมใจที่อยู่บนไกปืน
 
They say before you start a war,
เขาพูดก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้น
you better know what you're fighting for.
ว่าคุณควรจะรู้ว่าจะสู้เพื่อใคร (สู้เพื่ออะไร)
Well baby, you are all that I adore,
โอ้ เด็กน้อย เธอคือสิ่งที่ฉันรักที่สุด
if love is what you need, a soldier I will be.
ถ้ารักคือสิ่งที่เธอต้องการ คือทหารที่ฉันจะเป็น
 
I'm an angel with a shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won,
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back.
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
ฉันจะทิ้งความศรัทธา,เด็กน้อย ,เพื่อให้เธอปลอดภัย
Don't you know you're everything I have?
เธอไม่รู้เหรอว่าเธอคือทุกสิ่งที่ฉันมี 
..and I, wanna live, not just survive, tonight.
และฉัน , อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่ออยู่รอด, ในคืนนี้
 
Sometimes to win, you've got to sin,
บางครั้งเพื่อชนะ คุณต้องได้รับบาป
don't mean I'm not a believer.
ไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้ศรัทธา
..and major Tom, will sing along.
และพันตรีทอม ยังร้องต่อไป
Yeah, they still say I'm a dreamer.
ใช่ , เขาพูดว่าฉันเป็นคนช่างฝัน
 
They say before you start a war,
เขาพูดก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้น
you better know what you're fighting for.
ว่าคุณควรจะรู้ว่าจะสู้เพื่อใคร (สู้เพื่ออะไร)
Well baby, you are all that I adore,
โอ้ เด็กน้อย เธอคือสิ่งที่ฉันรักหมดใจ
if love is what you need, a soldier I will be.
ถ้ารักคือสิ่งที่เธอต้องการ คือทหารที่ฉันจะเป็น
 
I'm an angel with a shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won,
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back.
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
ฉันจะทิ้งความศรัทธา,เด็กน้อย ,เพื่อให้เธอปลอดภัย
Don't you know you're everything I have?
เธอไม่รู้เหรอว่าเธอคือทุกสิ่งที่ฉันมี 
..and I, wanna live, not just survive, tonight.
และฉัน , อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่ออยู่รอด, ในคืนนี้
 
ooooohhhhhhhh, ooooooohhhhh whoa whoa oooh whoa
 
I'm an angel with a shotgun..
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won..
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back..
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป...
 
I'm an angel with a shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won,
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back.
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
ฉันจะทิ้งความศรัทธา,เด็กน้อย ,เพื่อให้เธอปลอดภัย
Don't you know you're everything I have?
เธอไม่รู้เหรอว่าเธอคือทุกสิ่งที่ฉันมี 
..and I, want to live, not just survive, tonight.
และฉัน , อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่ออยู่รอด, ในคืนนี้
..and I'm gonna hide, hide, hide my wings tonight.
และฉันต้องซ่อน ต้องซ่อน ต้องซ่อน ซ่อนปีกของฉันคืนนี้
 
 
They say before you start a war,
เขาพูดก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้น
you better know what you're fighting for.
ว่าคุณควรจะรู้ว่าจะสู้เพื่อใคร (สู้เพื่ออะไร)
Well baby, you are all that I adore,
โอ้ เด็กน้อย เธอคือสิ่งที่ฉันรักที่สุด
if love is what you need, a soldier I will be.
ถ้ารักคือสิ่งที่เธอต้องการ คือทหารที่ฉันจะเป็น...
 
     ขอบคุณที่เข้ามาอ่านเอนทรี่นี้กันนะจ๊ะ อย่าลืมเข้ามาอ่านบล็อกของ ZGRGaming หรือติดตามเอนทรี่ต่อไปกันนะ
 
credit [เนื้อเพลงภาษาอังกฤษ]

Comment

Comment:

Tweet

ชอบเพลงนี้จังbig smile

#15 By (171.4.136.144|171.4.136.144) on 2015-08-15 05:55

I'm an angel with a shotgun, shotgun, shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ปืนลูกซอง ปืนลูกซอง...
An angel with a shotgun, shotgun, shotgun..
ทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง ปืนลูกซอง ปืนลูกซอง

Get out your guns, battles begun,
หยิบปืนขึ้นมา สงครามเริ่มแล้ว
are you a saint, or a sinner?
คุณเป็นคนดีหรือคนบาป
If loves a fight, than I shall die,
ถ้ารักที่จะสู้ ฉันก็จะตาย
with my heart on a trigger.
พร้อมใจที่อยู่บนไกปืน

They say before you start a war,
เขาพูดก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้น
you better know what you're fighting for.
ว่าคุณควรจะรู้ว่าจะสู้เพื่อใคร (สู้เพื่ออะไร)
Well baby, you are all that I adore,
โอ้ เด็กน้อย เธอคือสิ่งที่ฉันรักที่สุด
if love is what you need, a soldier I will be.
ถ้ารักคือสิ่งที่เธอต้องการ คือทหารที่ฉันจะเป็น

I'm an angel with a shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won,
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back.
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
ฉันจะทิ้งความศรัทธา,เด็กน้อย ,เพื่อให้เธอปลอดภัย
Don't you know you're everything I have?
เธอไม่รู้เหรอว่าเธอคือทุกสิ่งที่ฉันมี
..and I, wanna live, not just survive, tonight.
และฉัน , อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่ออยู่รอด, ในคืนนี้

Sometimes to win, you've got to sin,
บางครั้งเพื่อชนะ คุณต้องได้รับบาป
don't mean I'm not a believer.
ไม่ได้แปลว่าฉันไม่ได้ศรัทธา
..and major Tom, will sing along.
และพันตรีทอม ยังร้องต่อไป
Yeah, they still say I'm a dreamer.
ใช่ , เขาพูดว่าฉันเป็นคนช่างฝัน

They say before you start a war,
เขาพูดก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้น
you better know what you're fighting for.
ว่าคุณควรจะรู้ว่าจะสู้เพื่อใคร (สู้เพื่ออะไร)
Well baby, you are all that I adore,
โอ้ เด็กน้อย เธอคือสิ่งที่ฉันรักหมดใจ
if love is what you need, a soldier I will be.
ถ้ารักคือสิ่งที่เธอต้องการ คือทหารที่ฉันจะเป็น

I'm an angel with a shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won,
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back.
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
ฉันจะทิ้งความศรัทธา,เด็กน้อย ,เพื่อให้เธอปลอดภัย
Don't you know you're everything I have?
เธอไม่รู้เหรอว่าเธอคือทุกสิ่งที่ฉันมี
..and I, wanna live, not just survive, tonight.
และฉัน , อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่ออยู่รอด, ในคืนนี้

ooooohhhhhhhh, ooooooohhhhh whoa whoa oooh whoa

I'm an angel with a shotgun..
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won..
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back..
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป...

I'm an angel with a shotgun,
ฉันคือทูตสวรรค์กับปืนลูกซอง
fighting til' the wars won,
สู้จนกว่าสงครามจะชนะ
I don't care if heaven won't take me back.
ฉันไม่สนแม้ว่าสวรรค์จะไม่พาฉันกลับไป
I'll throw away my faith, babe, just to keep you safe.
ฉันจะทิ้งความศรัทธา,เด็กน้อย ,เพื่อให้เธอปลอดภัย
Don't you know you're everything I have?
เธอไม่รู้เหรอว่าเธอคือทุกสิ่งที่ฉันมี
..and I, want to live, not just survive, tonight.
และฉัน , อยากมีชีวิตอยู่ ไม่ใช่เพื่ออยู่รอด, ในคืนนี้
..and I'm gonna hide, hide, hide my wings tonight.
และฉันต้องซ่อน ต้องซ่อน ต้องซ่อน ซ่อนปีกของฉันคืนนี้


They say before you start a war,
เขาพูดก่อนที่สงครามจะเริ่มขึ้น
you better know what you're fighting for.
ว่าคุณควรจะรู้ว่าจะสู้เพื่อใคร (สู้เพื่ออะไร)
Well baby, you are all that I adore,
โอ้ เด็กน้อย เธอคือสิ่งที่ฉันรักที่สุด
if love is what you need, a soldier I will be.
ถ้ารักคือสิ่งที่เธอต้องการ คือทหารที่ฉันจะเป็น...

#14 By (223.207.246.12|223.207.246.12) on 2015-07-22 19:30

big smile confused smile

#13 By (1.2.171.247|1.2.171.247) on 2015-07-12 21:30

เพลงนี้ความหมายดีง่า

#12 By ไร้ตัวตน (49.230.145.126|49.230.145.126) on 2015-05-10 17:46

cry 

#11 By (171.96.185.49|171.96.185.49) on 2015-04-16 13:20

goodbig smile

#10 By jane (49.49.68.8|49.49.68.8) on 2015-02-21 12:22

มีเพลงอื่นมั้ยembarrassed

#9 By (223.206.244.162|223.206.244.162) on 2014-11-14 14:14

surprised smile

#8 By (49.230.164.202|49.230.164.202) on 2014-11-08 07:31

surprised smile

#7 By (49.230.164.202|49.230.164.202) on 2014-11-08 07:31

dfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdfasdf

#6 By (183.89.139.144|183.89.139.144) on 2014-08-05 21:04

มันมากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกbig smile

#5 By (171.5.236.102|171.5.236.102) on 2014-06-16 05:47

confused smile ชอบเพลงนี้มากกกกกกกกกก

#4 By (171.4.49.63|171.4.49.63) on 2014-06-11 18:42

คุณควรจะสู้เพื่อใคร

#3 By Mr.LeoNaDo (180.180.143.25|180.180.143.25) on 2014-04-25 17:06

ซึงมากมาก big smile

#2 By สตางค์ (110.168.27.197|110.168.27.197) on 2014-02-11 19:18